Golden Week 2022 được nghỉ từ ngày nào đến ngày nào

Golden Week 2022 được nghỉ từ ngày nào đến ngày nào-3 tiện ích

Golden Week 2022 được nghỉ từ ngày nào đến ngày nào nhỉ?

Theo đúng lịch đỏ thì sẽ nghỉ các ngày 29/4, tiếp đó là thứ 7, CN, 3/5, 4/5, 5/5 tiếp đó là thứ 7 và CN. Sẽ bị hổng hai ngày là thứ 2 (2/5) và thứ 6 (6/5) là ngày thường.

Nếu bạn nào đi làm xin nghỉ có lương (有給) thì sẽ được nghỉ liền từ 29 tháng 4 tới mùng 8 tháng 5 đó. Nghỉ dài vậy các bạn có lịch đi chơi đâu không?

Tham khảo thêm NHỮNG NGÀY NGHỈ LỄ TẠI NHẬT BẢN NĂM 2022 tại ĐÂY nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA