Bản dịch giấy khai sinh tiếng Nhật

Một trong những giấy tờ quan trọng bạn cần có trong hồ sơ đi Nhật, mời người thân sang Nhật theo diện thăm thân đó chính là giấy khai sinh. Sau đây 3 TIỆN ÍCH xin chia bản dịch miễn phí giấy khai sinh dịch từ Việt sang Nhật để bạn nào cần có thể download mà không phải tốn phí dịch thuật nhé!

Bản dịch giấy khai sinh tiếng Nhật

Bạn có thể copy lại rồi soạn thảo trên word theo như bản dịch dưới đây hoặc download bản word tại đây.

Bản dịch giấy khai sinh tiếng Nhật

ベトナム社会主義共和国
独立―自由―幸福
————–
番号:—
出 生 届氏名: NGUYEN VAN A生年月日:—-年—月—日  (ngày tháng năm sinh)
性別: 男(nam)/ 女(nữ)              民族: キン族 (Kinh)
国籍: ベトナム (Việt Nam)
出身地: (nơi sinh)
本籍:(nơi đang sống theo sổ hộ khẩu)
個人識別番号: (số căn cước công dân)

母の名前: (họ tên mẹ)
生年月日: (Ngày tháng năm sinh)
民族: キン族 (Kinh)    国籍: ベトナム(Việt Nam)
居住地: (nơi đang sống)

父の名前: (họ tên bố)
生年月日: (Ngày tháng năm sinh)
民族: キン族 (Kinh)    国籍: ベトナム(Việt Nam)
居住地: (nơi đang sống)

届出人: (tên người đăng ký khai sinh –bố hoặc mẹ)
身分証明書書類: 身分証明書番号:(số căn cước công dân/số chứng minh thư)
居住地: (nơi đang sống)
届出年月日: (ngày đăng ký)

出生届受理者
副委員長
(署名済)

3 tiện ích

 

3 TIỆN ÍCH – Thông tin tiện ích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA