Khoa tiếng Nhật học viện Mirai no Mori

💰 Học phí 90 man~138 man yên  🏢 Miyagi-Sendai 👩 Đánh giá ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Tiền thân của trường Nhật ngữ Học viện Mirai no Mori là Trung tâm Anh ngữ Sendai. Được thành lập vào năm 1979, trường đã dành tâm huyết vào lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ, bước đầu là giảng dạy về Anh ngữ. Nhà trường đã nỗ lực để tạo ra một môi trường giáo dục tốt, và vào tháng 4 năm 1993 đã mở thêm Khoa tiếng Nhật.