Tour du lịch ngắm hoa anh đào full đưa đón

🌸𝐓𝐎𝐔𝐑 𝐍𝐆𝐀̆́𝐌 𝐇𝐎𝐀 𝐀𝐍𝐇 Đ𝐀̀𝐎 : 𝟐𝐍𝟐Đ🌸
———•———•———•———•———•———
🏹Địa điểm: #Tokyo,#Nara,#Osaka,#Kobe,#Kyoto
🏹Địa điểm đón: Chiba, Tokyo , Yokohama.
———•———•———•———•———•———
📆 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡:
21:30 Xuất phát tại ga Funabashi ( Chiba )
22:30 Xuất phát tại ga Ikebukuro ( Tokyo )
23:30 Xuất phát tại ga Yokohama

𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟏: 𝟕:𝟑𝟎 – 𝟏𝟕:𝟎𝟎
🌸 Ngắm hoa anh đào tại công viên #Nara: 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑖𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑚𝑢̀𝑎 𝑥𝑢𝑎̂𝑛 đ𝑎̂̀𝑦 𝑡ℎ𝑜̛ 𝑚𝑜̣̂𝑛𝑔.
🌸 Thăm quan chùa Todai-ji: 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑔𝑜̂̃ 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 , 𝑑𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑈𝑁𝐸𝑆𝐶𝑂 , 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑢̛́𝑐 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̂̉ 𝑡𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜̂́𝑖 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑥𝑢̛𝑎 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡𝑟𝑢̛̃ 𝑙𝑎̣𝑖. 𝐺𝑖𝑎́ 𝑣𝑒́ 600 𝑦𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑎𝑖 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̀𝑎 𝑙𝑒̂̃ .
🌸 Ngắm hoa anh đào tại thành Osaka 🏰 : 𝘛𝘶̛̣ 𝘥𝘰 𝘢̆𝘯 𝘵𝘳𝘶̛𝘢 𝘵𝘢̣𝘪 đ𝘢̂𝘺.
🌸 Tham quan chụp ảnh tại cảng Kobe .
🏯𝑇𝑜̂́𝑖 : 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑖𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛. 𝑇𝑢̛̣ 𝑑𝑜 𝑑𝑎̣𝑜 𝑝ℎ𝑜̂́ , 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑂𝑠𝑎𝑘𝑎.

𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟐: 𝟕:𝟑𝟎 – 𝟏𝟒:𝟎𝟎
⛩️ Thăm quan chùa vàng 金閣寺 tại Kyoto ( vé 400 yên )
⛩️ Thăm quan chùa Thanh Thuỷ:

 • 𝘊𝘩𝘦𝘤𝘬𝘪𝘯 𝘯𝘨𝘢̆́𝘮 𝘩𝘰𝘢 𝘢𝘯𝘩 đ𝘢̀𝘰 𝘵𝘢̣𝘪 𝘊𝘩𝘶̀𝘢 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘶𝘺̉
 • 𝘛𝘩𝘢́𝘱 5 𝘵𝘢̂̀𝘯𝘨
 • 𝘛𝘰𝘱 6 𝘘𝘶𝘢́𝘯 𝘴𝘵𝘢𝘳𝘣𝘶𝘤𝘬𝘴 𝘯𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘵𝘢̣𝘪 𝘕𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘉𝘢̉𝘯 🇯🇵
  ⏰14:00 Tập trung di chuyển về Tokyo.
  Thời gian đến dự kiến:
  Yokohama : ~ 21:00
  Ikebukuro (Tokyo) : ~ 22:00
  Funabashi ( Chiba ) : ~23:00

💵𝐆𝐢𝐚́ 𝐯𝐞́ : 𝟐𝟖𝟓𝟎𝟎 – 𝟑𝟎𝟓𝟎𝟎 𝐲𝐞̂𝐧/ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
❗️Giá vé đã Bao gồm :

 • 𝑋𝑒 𝐵𝑢𝑠 đ𝑢̛𝑎 đ𝑜́𝑛 𝑥𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ .
 • 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑦 2𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 / 1 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔
 • 𝑉𝑒́ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐ℎ𝑢̀𝑎 𝑣𝑎̀𝑛𝑔
 • 𝑉𝑒́ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐ℎ𝑢̀𝑎 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢𝑦̉
 • 𝑁𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑘𝑒̀𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜.

❗️Chú ý:

 • 𝘈̆𝘯 𝘶𝘰̂́𝘯𝘨 𝘮𝘰̣𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪. 𝘵𝘶̛̣ 𝘵𝘶́𝘤
 • 𝘛𝘶𝘺̀ 𝘷𝘢̀𝘰 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 , 𝘵𝘢̆́𝘤 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘭𝘪̣𝘤𝘩 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘵𝘩𝘢𝘺 đ𝘰̂̉𝘪 …..
  ———•———•———•———•———•———
  Book Tour:
  🔸𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: +8170 8939 3668
  🔸𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: Pttravel.jp@gmail.com
  🔸𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 : Du lịch Nhật Bản – PT Travel
  🔸𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : Du lịch tự túc Nhật Bản 🌸

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA