Từ nối trong đọc hiểu tiếng Nhật

3 TIỆN ÍCH xin chia sẻ với các bạn những từ nối được dùng phổ biến trong tiếng Nhật. Trong văn viết hay hội thoại, bạn dùng những từ nối này thì câu văn của bạn sẽ mượt mà hơn rất nhiều đó. Các bạn thử dùng nhé!

Từ nối trong đọc hiểu tiếng Nhật

 

Từ nối trong đọc hiểu tiếng Nhật 3 TIỆN ÍCH
Từ nối trong đọc hiểu tiếng Nhật 3 TIỆN ÍCH
Từ nối trong đọc hiểu tiếng Nhật 3 TIỆN ÍCH
Từ nối trong đọc hiểu tiếng Nhật 3 TIỆN ÍCH
Từ nối trong đọc hiểu tiếng Nhật 3 TIỆN ÍCH

Globarx - KVBRO học tiếng Nhật thương mại online ビジネス日本語

Các bạn có thể vào chuyên mục “TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT” của 3 tiện ích download các tài liệu miễn phí để luyện thi tiếng Nhật – JLPT các trình độ từ N5 đến N1 nhé!

 

 

3 tiện ích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA