Hera Beauty Spa-Chăm sóc sắc đẹp cho người Việt tại Tokyo

Hera Beauty Spa-Chăm sóc sắc đẹp cho người Việt tại Tokyo-3 TIỆN ÍCH

3 TIỆN ÍCH xin giới thiệu một trong những Spa của người Việt tại Tokyo khá uy tín với dịch vụ chăm sóc sắc đẹp dưỡng da phong phú, đó là Hera Beauty Spa. Spa được mở cửa từ năm 2020 tới nay đã chăm sóc sắc đẹp cho rất nhiều chị em gái Việt tại Tokyo.

Thông tin về cửa hàng Spa

◆Tên cửa hàng: Hera Beauty Spa
◆Địa chỉ: Tokyo Toshimaku MinamiOtsuka 3-40-6 OtsukaAzabu Building 2F 【MAP】
〒170-0005 東京都豊島区南大塚三丁目40番6号大塚麻布ビル2階
Cách đi lại: đi bộ 3 phút từ ga JR Otsuka hoặc đi bộ 8 phút từ ga Shinotsuka tuyến tàu điện ngầm Marunouchi
◆Số điện thoại: 070-3546-0602
◆Facebook: www.facebook.com/Ngoctyt.Herabeautyspa
◆Ngày giờ làm việc: từ 11:00-20:00 (Nên hẹn lịch trước)

Dịch vụ chăm sóc

🎀 𝐶ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑑𝑎 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛 – 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑠𝑎̂𝑢
🎀 𝐶ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑑𝑎 𝑚𝑢̣𝑛
🎀 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑑𝑎, 𝑚𝑜̛̀ 𝑡ℎ𝑎̂𝑚
🎀 𝑃ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖- 𝑡ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑜̣̂𝑐 𝑑𝑎
🎀 𝐶𝑎̆𝑛𝑔 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑠𝑘𝑖𝑛
🎀 𝐶𝑎̂́𝑦, đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑖 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑢̛̣ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛
🙋‍♀️𝐷𝐼̣𝐶𝐻 𝑉𝑈̣ Đ𝐼𝐸̂̀𝑈 𝑇𝑅𝐼̣
🎀 Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑚𝑢̣𝑛 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑔𝑜̂́𝑐
🎀 Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑛𝑎́𝑚- 𝑡𝑎̀𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑛𝑔
🎀 Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑠𝑒̣𝑜 𝑟𝑜̂̃-𝑠𝑒̣𝑜 𝑟𝑜̂̃ 𝑙𝑎̂𝑢 𝑛𝑎̆𝑚
🎀 𝑇𝑟𝑒̉ ℎ𝑜𝑎́ 𝑑𝑎 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑐𝑎𝑜
🎀 Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑡ℎ𝑢 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑙𝑜̂̃ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑜̂𝑛𝑔-đ𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎̀𝑢 𝑑𝑎-𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑑𝑎
💆‍♀️𝑀𝐴𝑆𝑆𝐴𝐺𝐸
🌼𝐻𝑒𝑎𝑑
🌼𝐹𝑎𝑐𝑒
🌼𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝐹𝑎𝑐𝑒
🌼𝐵𝑜𝑑𝑦
✅ 𝐾ℎ𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝐻𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑒𝑎𝑢𝑡𝑦 𝑆𝑝𝑎 𝑠𝑒̃ đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑏𝑎̉𝑛 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑟𝑜̃ 𝑟𝑎̀𝑛𝑔
✅ Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑜𝑖 𝑑𝑎 , 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎̆𝑚 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑑𝑎 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝟏𝟎𝟎%
✅𝐾𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑙𝑦́ 𝑣𝑒̂̀ 𝑑𝑎
✅𝐻𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑑𝑎 𝑘ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑜̣𝑐
Hera Beauty Spa-Chăm sóc sắc đẹp cho người Việt tại Tokyo-3 TIỆN ÍCH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA