Tài liệu tiếng Nhật – Từ vựng Katakana trình độ N4-N5

Sau đây 3 tiện ích xin giới thiệu danh sách các từ vựng Katakana thường gặp ở trình độ N5 và N4. Một cách để dễ nhớ các từ tiếng Nhật katakana đó chính là bạn nhớ thêm cả từ gốc tiếng Anh của từ đó, như thế bạn còn có thể tăng cả vốn từ vựng tiếng Anh nữa đó.

Katakana trình độ N5

Tài liệu tiếng Nhật - Từ vựng Katakana trình độ N4-N5 3 tiện ích

Katakana trình độ N4

Tài liệu tiếng Nhật - Từ vựng Katakana trình độ N4-N5 3 tiện ích

Tài liệu tiếng Nhật - Từ vựng Katakana trình độ N4-N5 3 tiện ích

Các bạn có thể vào chuyên mục “TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT” của 3 tiện ích download các tài liệu miễn phí để luyện thi tiếng Nhật – JLPT các trình độ từ N5 đến N1 nhé!

3 tiện ích

 

3 TIỆN ÍCH-THÔNG TIN TIỆN ÍCH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA