Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo ngày 29/8/2022

Bạn thuộc cung hoàng đạo nào? Hôm nay có phải ngày may mắn đối với cung hoàng đạo của bạn không? Hãy cùng tham khảo với 3 tiện ích bảng xếp hạng may mắn của 12 cung hoàng đạo ngày 29/8/2022 theo Yahoo.jp 占い sau đây nhé!!!

1位

しし座 しし座

Cung sư tử

Tổng quan chung 100点中95点
Tình duyên 10点中10点
Tiền bạc 10点中5点
Công việc 10点中10点

Màu may mắn:
Con số may mắn: 8

2位

いて座 いて座

Cung nhân mã

Tổng quan chung 100点中92点
Tình duyên 10点中9点
Tiền bạc 10点中5点
Công việc 10点中10点

Màu may mắn:
Con số may mắn: 5

3位

おひつじ座 おひつじ座

Cung kim ngưu

Tổng quan chung 100点中87点
Tình duyên 10点中7点
Tiền bạc 10点中5点
Công việc 10点中10点

Màu may mắn:
Con số may mắn: 6

4位

ふたご座 ふたご座

Cung song tử

Tổng quan chung 100点中83点
Tình duyên 10点中4点
Tiền bạc 10点中10点
Công việc 10点中6点

Màu may mắn:
Con số may mắn: 7

5位

てんびん座 てんびん座

Cung thiên bình

Tổng quan chung 100点中79点
Tình duyên 10点中4点
Tiền bạc 10点中9点
Công việc 10点中5点

Màu may mắn:
Con số may mắn: 1

6位

みずがめ座 みずがめ座

Cung bảo bình

Tổng quan chung 100点中75点
Tình duyên 10点中7点
Tiền bạc 10点中2点
Công việc 10点中7点

Màu may mắn:
Con số may mắn: 2

7位

おとめ座 おとめ座

Cung xử nữ

Tổng quan chung 100点中71点
Tình duyên 10点中9点
Tiền bạc 10点中3点
Công việc 10点中4点

Màu may mắn:
Con số may mắn: 3

8位

やぎ座 やぎ座

Cung ma kết

Tổng quan chung 100点中68点
Tình duyên 10点中1点
Tiền bạc 10点中8点
Công việc 10点中6点

Màu may mắn:
Con số may mắn: 1

9位

おうし座 おうし座

Cung kim ngưu

Tổng quan chung 100点中63点
Tình duyên 10点中2点
Tiền bạc 10点中4点
Công việc 10点中7点

Màu may mắn:
Con số may mắn: 9

10位

かに座 かに座

Cung cự giải

Tổng quan chung 100点中59点
Tình duyên 10点中3点
Tiền bạc 10点中7点
Công việc 10点中2点

Màu may mắn:
Con số may mắn: 4

11位

さそり座 さそり座

Cung bọ cạp

Tổng quan chung 100点中56点
Tình duyên 10点中4点
Tiền bạc 10点中3点
Công việc 10点中3点

Màu may mắn:
Con số may mắn:

12位

うお座 うお座

Cung song ngư

Tổng quan chung 100点中51点
Tình duyên 10点中2点
Tiền bạc 10点中1点
Công việc 10点中1点

Màu may mắn:
Con số may mắn: 5

Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo ngày 3 tiện ích

3 TIỆN ÍCH-Bói toán hàng ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA