Bản dịch CMND/Căn cước công dân từ tiếng Việt sang tiếng Nhật

Sau đây 3 TIỆN ÍCH xin chia sẻ bản dịch CMND/Căn cước công dân từ tiếng Việt sang tiếng Nhật. Đây cũng là một trong những giấy tờ mà bạn cần có trong hồ sơ đi Nhật làm việc hoặc du học. Bạn nào cần bản dịch này có thể tham khảo hoặc tải về mà không phải tốn tiền dịch thuật nhé.

Bản dịch CMND/Căn cước công dân từ Việt sang tiếng Nhật - 3 tiện ích

Bạn có thể copy lại rồi soạn thảo trên word theo như bản dịch dưới đây hoặc download bản word tại đây.

Bản dịch CMND/Căn cước công dân từ tiếng Việt sang tiếng Nhật

ベトナム社会主義共和国
独立―自由―幸福
————–
身分証明書

番号:———–

氏名:NGUYEN VAN A

生年月日 :—–年—-月—-月

性別:男(女)    国籍:ベトナム

本籍 :—-省—–県—–町

戸籍地:—-省—–県—–町

(左手の人差指)

特別の痕跡又は異形

……………………………

……………………………

(右手の人差指) —-年–月–日——– 省公安委員長

(署名・押印済)

TRAN VAN B

3 tiện ích

 

3 TIỆN ÍCH – Thông tin tiện ích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA