120 cặp tự động từ – tha động từ thường gặp nhất

Sau đây 3 TIỆN ÍCH xin chia sẻ tới các bạn học tiếng Nhật 120 cặp tự động từ-tha động từ thường gặp nhất. Các cặp động từ này rất hay xuất hiện trong các bài thi JLPT từ N4-N3 cũng như dùng rất nhiều trong hội thoại hàng ngày. Các bạn lưu lại học và dùng nhé!

120 cặp tự động từ - tha động từ thường gặp nhất 3 TIỆN ÍCH TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT
120 cặp tự động từ - tha động từ thường gặp nhất 3 TIỆN ÍCH TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT
120 cặp tự động từ - tha động từ thường gặp nhất 3 TIỆN ÍCH TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT
120 cặp tự động từ - tha động từ thường gặp nhất 3 TIỆN ÍCH TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT
120 cặp tự động từ - tha động từ thường gặp nhất 3 TIỆN ÍCH TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT
120 cặp tự động từ - tha động từ thường gặp nhất 3 TIỆN ÍCH TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT
120 cặp tự động từ - tha động từ thường gặp nhất 3 TIỆN ÍCH TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT
120 cặp tự động từ - tha động từ thường gặp nhất 3 TIỆN ÍCH TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT
120 cặp tự động từ - tha động từ thường gặp nhất 3 TIỆN ÍCH TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT
120 cặp tự động từ - tha động từ thường gặp nhất 3 TIỆN ÍCH TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT

 

Các bạn có thể vào chuyên mục “TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT” của 3 tiện ích download các tài liệu miễn phí để luyện thi tiếng Nhật – JLPT các trình độ từ N5 đến N1 nhé!

 

3 tiện ích

 

3 TIỆN ÍCH-THÔNG TIN TIỆN ÍCH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA