Tokyo tiến hành thử nghiệm lại GOTO TRAVEL từ 6/2022

Tokyo tiến hành thử nghiệm lại GOTO TRAVEL kể từ tháng 6 nhằm kích cầu du lịch. Chính quyền thủ đô Tokyo quyết định chạy thử nghiệm “Motto Tokyo” tương đương như “Go To Travel” trợ cấp chi phí ăn ở cho du khách đi tham quan, du lịch khu vực Tokyo.