ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VẮNG MẶT Ở NHẬT BẢN

Ở Nhật việc kết hôn vắng mặt một bên được áp dụng vì vậy thủ tục thuận lợi hơn. Thay vì bạn phải trực tiếp sang Nhật để làm thủ tục như thường lệ, thì bạn ở Việt Nam chỉ cần gửi những giấy tờ cần thiết cho vợ/chồng người Nhật để đăng ký kết hôn ở Nhật.