10 Danh Ngôn Ý Nghĩa Của Fukuzawa Yukichi

Sau đây 3 TIỆN ÍCH xin chia sẻ “10 Danh Ngôn Ý Nghĩa Của Fukuzawa Yukichi” – Người Khai Sáng Đất Nước MẶT TRỜI MỌC Bằng Tư Tưởng Thoát Á!
Fukuzawa Yukichi (1835 – 1901) là một trong những nhà tư tưởng lớn nhất của Nhật Bản cận đại. Ông được xem là người có công mở đầu phong trào canh tân nước Nhật, cổ động dân chúng trút bỏ tư duy lạc hậu thời cổ đại mà tiếp thu học thuật Tây phương để sánh bước với các nước Âu Mỹ.