10 Danh Ngôn Ý Nghĩa Của Fukuzawa Yukichi

Sau đây 3 TIỆN ÍCH xin chia sẻ “10 Danh Ngôn Ý Nghĩa Của Fukuzawa Yukichi” – Người Khai Sáng Đất Nước MẶT TRỜI MỌC Bằng Tư Tưởng Thoát Á!

Fukuzawa Yukichi (1835 – 1901) là một trong những nhà tư tưởng lớn nhất của Nhật Bản cận đại. Ông được xem là người có công mở đầu phong trào canh tân nước Nhật, cổ động dân chúng trút bỏ tư duy lạc hậu thời cổ đại mà tiếp thu học thuật Tây phương để sánh bước với các nước Âu Mỹ.

10 trong nhiều câu nói Ý NGHĨA của Ông:

1, 自分の考えだけで、他人を評価してはならない。
Đừng đánh giá người khác chỉ bằng suy nghĩ của bản thân mình.

2, 自分の悪かったことに気が付いて改めるというのは立派なことだ。
Nhận ra lỗi lầm của bản thân, và sửa đổi chúng là một điều tuyệt vời.

3, 空想というのは実行の根源であって、人間社会の進歩は、すべて空から実を生じたものである。
Mơ mộng chính là khởi nguồn của hành động. Sự tiến bộ của xã hội loài người tất cả đều từ “không” sinh ra “có”.

4, 人は他人に迷惑を掛けない範囲で自由である。
Con người có được tự do là khi họ không còn làm phiền đến người khác.

5, 世の中で一番美しいことは、すべての物に愛情をもつことである。
Điều đẹp đẽ nhất trên đời là việc có trong mình tình yêu đến vạn vật.

6, 進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む。
Người không tiến lên, chắc chắn sẽ thụt lùi. Người không lùi bước, chắc chắn sẽ tiến về phía trước.

7, ペンは剣よりも強し。
Chiếc bút, mạnh hơn cả cây kiếm.

8, 天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず。
Trời không tạo ra người ở trên người, và cũng không tạo ra người ở dưới người.

9, 自分の力を発揮できるところに、運命は開ける。
Vận mệnh sẽ khai mở, tại thời điểm ta có thể phát huy được năng lực của bản thân.

10, 世の中で一番尊いことは、人のために奉仕し、決して恩にきせないことだ。
Điều quý giá nhất trên đời này là việc cống hiến vì người khác mà hoàn toàn không mong cầu ân nghĩa.

Trong 10 câu nói trên của Fukuzawa Yukichi, bạn thích câu nói nào nhất? Mình thì tâm đắc nhât câu thứ 1 “自分の考えだけで、他人を評価してはならない”!

Các bạn cùng chia sẻ ý kiến với 3 TIỆN ÍCH trên fanpage của mình nhé!

3 tiện ích

 

3 TIỆN ÍCH-THÔNG TIN TIỆN ÍCH

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA