TỶ GIÁ YÊN NHẬT JPY – VNĐ

Cung cấp thông tin cập nhật hàng ngày về tỷ giá YÊN NHẬT JPY – VNĐ

Tỷ giá Yên Nhật JPY ngày 30/9/2022

Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (30/9/2022) là 1 JPY = 166.08VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1.66.080,00 VND.

1 JPY = 166,08 VND

Tỷ giá Yên Nhật JPY ngày 29/9/2022

Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (29/9/2022) là 1 JPY = 164.39VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1.643.900,00 VND.

1 JPY = 164,39 VND

Tỷ giá Yên Nhật JPY ngày 20/9/2022

Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (20/9/2022) là 1 JPY = 165.14VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 165.140,00 VND. Đồng Yên Nhật vẫn đang rẻ và chưa có chiều hướng tăng trở lại do chính sách tiền tệ nới lỏng của chính phủ Nhật.

1 JPY = 165,14 VND

Tỷ giá Yên Nhật JPY ngày 16/9/2022

Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (16/9/2022) là 1 JPY = 164.38VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 164.380,00 VND. Đồng Yên Nhật vẫn đang rẻ và chưa có chiều hướng tăng trở lại do chính sách tiền tệ nới lỏng của chính phủ Nhật.

 

Tỷ giá Yên Nhật JPY tại các ngân hàng ngày


3 TIỆN ÍCH – Thông tin tiện ích