OSECHI-Các món ăn và ý nghĩa trong từng món

Nói đến món ăn truyền thống ngày đầu năm mới của người Nhật thì không thể không kể đến osechi được rồi.Osechi thường được đựng bằng nhiều tầng hộp gọi là 重箱 (じゅうばこ), với rất nhiều thành phần bên trong.