Tuyển phiên dịch Nhật Việt thời gian ngắn hạn (từ 1/8 đến 9/9) tại tỉnh Tochigi – Lương 3500 yên/h

💰 Lương theo giờ 3500yên ~  🏢 Tochigi 👨‍💻 Nhân viên phái cử
Tuyển phiên dịch Nhật Việt thời gian ngắn hạn (từ 1/8 đến 9/9) tại tỉnh Tochigi với mức lương hấp dẫn, 3500 yên/giờ tùy theo kinh nghiệm. Từ đầu tháng 8, 3 kỹ sư của công ty của Việt Nam sẽ sang thực tập, tham quan nhà xưởng tại Nhật Bản. Phiên dịch sẽ hỗ trợ các kỹ sư trong quá trình thực tập tại Nhật Bản. Bạn sẽ đi tới Tochigi Koyamashi 1-2 lần để dịch khi tham quan nhà xưởng, còn lại có thể dịch remote.