Số lượng người Việt Nam ở Nhật Bản tính đến 12/2021

Sau đây 3 tiện ích xin chia sẻ bảng thống kê số lượng người Việt Nam ở Nhật Bản tính đến tháng 12 năm 2021 theo thống kê của bộ Tư pháp Nhật Bản. Tính đến tháng 12 năm 2021, hiện có tổng cộng 432.934 người mang quốc tịch Việt Nam đang sinh sống ở Nhật – giảm 17.112 người so với số liệu từ tháng 6/2021. Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ 2 về số lượng người nước ngoài tại Nhật chỉ sau Trung Quốc.