Sổ tay sức khỏe cho người lao động Việt Nam tại Nhật Bản

Sống ở nước ngoài nhất là sống một mình mà bị bệnh hoặc gặp các vấn đề về sức khỏe, chắc là bạn sẽ có nhiều bối rối và lo lắng. Cuốn “Sổ tay sức khỏe cho người lao động Việt Nam tại Nhật Bản” sẽ cung cấp cho bạn các thông tin hữu ích phòng khi ốm đau, bệnh tật.