Tỷ giá Yên Nhật JPY tại các ngân hàng ngày 29/8/2022

Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (29/8/2022) là 1 JPY = 169.02 VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1.690.200,00 VND. Đồng Yên Nhật vẫn đang rẻ và chưa có chiều hướng tăng trở lại.

Ngày hôm nay, tỷ giá Yên Nhật so với USD vẫn giảm mạnh, 1 USD đổi được 139 YÊN

Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Bảng tỷ giá Yên Nhật (¥) (JPY) tại 40 ngân hàng

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua CK Bán tiền mặt Bán CK
ABBank 166,14 166,81 173,43 173,95
ACB 167,01 167,85 170,45 170,45
Agribank 166,72 166,39 173,61
Bảo Việt 164,80 174,35
BIDV 165,42 166,42 173,92
CBBank 167,11 167,95 171,10
Đông Á 166,10 167,80 170,60 170,10
Eximbank 166,74 167,24 170,56
GPBank 170,27
HDBank 167,13 167,43 170,89
Hong Leong 166,07 167,77 170,73
HSBC 165,18 166,37 172,47 172,47
Indovina 166,22 168,10 170,93
Kiên Long 165,76 167,46 171,13
Liên Việt 165,27 166,07 174,38
MSB 166,97 166,85 174,73 173,47
MB 163,62 164,62 174,12 174,12
Nam Á 164,39 167,39 171,06
NCB 165,33 166,53 172,01 172,81
OCB 168,29 169,79 174,37 173,87
OceanBank 165,27 166,07 174,38
PGBank 168,03 170,56
PublicBank 164,00 166,00 175,00 175,00
PVcomBank 166,28 164,61 174,17 174,17
Sacombank 166,52 167,52 174,11 173,61
Saigonbank 166,99 167,84 171,91
SCB 165,90 166,90 171,40 171,40
SeABank 164,15 166,05 174,15 173,65
SHB 165,29 166,29 171,79
Techcombank 162,32 165,50 174,57
TPB 163,46 166,23 174,22
UOB 163,85 165,54 172,46
VIB 167,79 169,31 174,96
VietABank 165,69 167,39 171,05
VietBank 169,06 169,57 172,94
VietCapitalBank 165,79 167,72 178,02
Vietcombank 164,56 166,23 174,22
VietinBank 165,23 165,23 173,78
VPBank 164,90 166,11 172,14
VRB 165,42 166,42 173,92
※CK: chuyển khoản

Ngân hàng mua Yên Nhật (¥) (JPY)

+ Techcombank đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 162,32 VND

+ PVcomBank đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 164,61 VND

+ VietBank đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 169,06 VND

+ GPBank đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 170,27 VND

Ngân hàng bán Yên Nhật (¥) (JPY)

+ ACB đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 170,45 VND

+ Đông Á đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 170,10 VND

+ VietCapitalBank đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 178,02 VND

+ PublicBank đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 175,00 VND


3 TIỆN ÍCH – Thông tin tiện ích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA