Các từ để hỏi trong tiếng Nhật

Sau đây 3 tiện ích xin giới thiệu danh sách các từ dùng để hỏi trong tiếng Nhật. Nếu như tiếng Anh chúng ta có các câu hỏi vơi từ hỏi WH (what, when, where, why, how) thì tiếng Nhật chúng ta cũng có những cụm từ dùng trong câu hỏi. Các bạn nhớ để dùng nhé!

Từ trình độ N5 là chúng ta dùng được hết các cụm từ hỏi trong tiếng Nhật này rồi đó!!!!

だれ (dare): Ai.

どうして (doushite): Tại sao.

いつ (itsu): Khi nào.

どこ (doko): Ở đâu.

どちら (dochira): Đâu.

なに (nani): Cái gì.

いくら (ikura): Bao nhiêu tiền.

おいくつ (oikutsu): Bao nhiêu tuổi (cách nói lịch sự).

なんさい (nan sai): Bao nhiêu tuổi (dùng cho bạn bè và người dưới).

なんじ (nan ji): Mấy giờ.

なんで (nande): Bằng cái gì.

どれ (dore): Cái nào.

どう (dou): Thế nào.

どんな (donna): Như thế nào.

なんようび (nan youbi): Thứ mấy.

なんがつ (nan gatsu): Tháng mấy.

なんねん (nan nen): Năm mấy.

なん (nan): Cái gì ( đi với で).

だれと (dare to): Với ai.

どこで (dokode): Ở đâu (vị trí xảy ra hành động).

だれの (dareno): Của ai.

Các bạn có thể vào chuyên mục “TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT” của 3 tiện ích download các tài liệu miễn phí để luyện thi tiếng Nhật – JLPT các trình độ từ N5 đến N1 nhé!

#tài liệu tiếng Nhật  # miễn phí   #download  #JLPT

3 tiện ích

 

3 TIỆN ÍCH-THÔNG TIN TIỆN ÍCH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA