Wabi Sabi – Thương những điều không hoàn hảo – tác giả Beth Kempton

“Wabi Sabi – Thương những điều không hoàn hảo” của tác giả Beth Kempton. Cuốn sách gần 300 trang với 8 chương chia sẻ cùng chúng ta điều gì?
Nếu như ở cuốn sách Ichigo Ichie nói về sự gặp gỡ của mỗi con người đều là những khoảnh khắc đáng nhớ, trân trọng cuộc sống hiện tại thì Wabi Sabi cũng là một từ khoá hay để hiểu, cảm văn hoá của đất nước mặt trời mọc này.