Đổi quần áo cũ ở H&M nhận tối đa 1000 yên coupon

Các bạn có biết cứ mang 1 túi quần áo cũ không dùng đến nữa tới các cửa hàng của hãng quần áo bán lẻ nổi tiếng H&M tại Nhật Bản, cùng với giá trị mua hàng trên 3000 yên (không tính mua đồ sale nhé) thì bạn sẽ nhận được coupon trị giá 500 yên cho 1 túi quần áo.