Năm 2022 là năm bao nhiêu của Nhật

Đi học đi làm, nhiều lúc phải ký tá giấy tờ điền ngày tháng năm mà toàn ghi năm niên hiệu, mà mình chả nhớ năm nay là năm bao nhiêu của Nhật. Thôi không cần nhớ nhiều, chỉ cần nhớ, năm 2022 là năm Reiwa 4 của Nhật nhé!