Sesofoods Store ở Kawaguchi

Cửa hàng Sesofoods Store ở gần ga Kawaguchi (川口店) chuyên bán thực phẩm tươi sống, đông lạnh, đồ khô của Việt Nam […]

Sesofoods Store ở Nishikawaguchi

Cửa hàng Sesofoods Store ở gần ga Nishikawaguchi (西川口店) chuyên bán thực phẩm tươi sống, đông lạnh, đồ khô của Việt Nam […]