Dự kiến phát hành tiền Yên Nhật mới vào năm 2024

Sau đây 3 tiện ích xin giới thiệu thông tin thú vị từ đài NHK Nhật Bản về việc phát hành tiền mới vào năm 2024! Dù tiền có mới hay cũ thì mong là đồng Yên sớm phục hồi chứ như hiện giờ mất giá quá!